Kursy Symulacji Medycznej

Specjalizujemy się w szkoleniu kadry dydaktycznej rozpoczynającej prowadzenie dydaktyki metodą symulacji medycznej jak i w szkoleniach przypominających i ewaluacyjnych - sprawdzających jakość realizowanej symulacji medycznej w danym centrum symulacji medycznej.

Szkolenia z zakresu symulacji medycznej oparte są na pracy z użyciem symulatorów medycznych, jak i bazując na współpracy z pacjentami standaryzowanymi. Podczas kursu korzystamy z różnorodnych interaktywnych symulatorów pacjentów i manekinów, aby dać specjalistom możliwość uczenia się, ćwiczenia i doskonalenia procedur medycznych - zaczynając od podstawowych, aż do bardzo zaawansowanych.

Szkolenia z zakresu symulacji medycznej (dziedziny)

Pielęgniarstwo
Ratownictwo
medyczne
Zespoły
wielospecjalistyczne
Neonatologia
Stany zagrożenia
życia
Pediatria
Położnictwo
Warunki Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego SOR
Ortopedia i Traumatologia
Zarządzanie Centrum Symulacji Medycznej
Psychologia
Komunikacja z pacjentem
Symulacja stanów nagłych w tym NZK w Gabinecie Stomatologicznym

Oprócz zapewniania ciągłego programu szkoleń, Easyrescue ściśle współpracuje z partnerami z sektora publicznego i przedsiębiorstwami komercyjnymi, szpitalami, projektując i dostarczając kursy dostosowane do konkretnych potrzeb.

Prowadzimy szkolenia w naszym Centrum Symulacji Medycznej jak i szkolenia symulacyjne poza miejscem pracy prowadzone w środowisku pracy zespołu medycznego (in situ).

Jesteś zainteresowany szkoleniem z zakresu symulacji medycznej ?