Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (ACLS)

Kurs Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS) bazuje na umiejętnościach z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS), z podkreśleniem znaczenia wysokiej jakości resuscytacji krążeniowo - oddechowej. 

Na zajęciach kładzie się nacisk na dynamikę pracy zespołu resuscytacyjnego, komunikację wewnątrzzespołową oraz wczesną opiekę poresuscytacyjną.

Kurs ACLS obejmuje również zagadnienia dotyczące zabezpieczenia dróg oddechowych i farmakologii.

 

 

Cena:
od 1 200,00
brutto / os.
Cena:
1 200,00 zł brutto/osoba
Miejsce szkolenia:
Easyrescue - Centrum Symulacji i Edukacji ul. Gallusa 12/222, Katowice
lub w siedzibie zamawiającego po ustaleniu grupy szkoleniowej (dodatkowe koszty związane z dojazdem)
Minimalna liczba uczestników: 6
(praca w zespole reanimacyjnym 6 funkcyjnym)
Maksymalna liczba uczestników: 12

Zakres i treść szkolenia

Zaawansowane czynności resuscytacyjne u osób dorosłych (Advanced Cardiovascular Life Support ), w których położono nacisk na znaczenie ciągłej resuscytacji krążeniowo - oddechowej (RKO), bazują na umiejętnościach z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS). Uczestnicy kursu rozwijają swoje umiejętności w zakresie diagnozowania oraz podejmowania interwencji w przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK) i oddechu, ostrej arytmii, świeżego udaru i ostrych zespołów wieńcowych oraz w okresie po powrocie spontanicznego krążenia przez ćwiczenia praktyczne i aktywne uczestnictwo w symulowanych przypadkach.

Treść i moduły:

  • Przeprowadzanie oceny według algorytmu BLS oraz oceny wstępnej i wtórnej w celu systematycznej oceny stanu dorosłych pacjentów
  • Szybkie i sprawne prowadzenie podstawowych czynności resuscytacyjnych z naciskiem na wczesne rozpoczęcie uciśnięć klatki piersiowej oraz jak najszybsze użycie automatycznego defibrylatora (AED)
  • Szybkie rozpoznanie i leczenie zatrzymania oddechu
  • Omówienie szybkiego rozpoznania i wczesnego leczenia OZW i udaru, w tym wydawanie odpowiednich dyspozycji
  • Wczesne rozpoznanie i leczenie bradyarytmii i tachyarytmii, które mogą doprowadzić do NZK
  • Wczesne rozpoznanie i leczenie NZK do chwili przerwania resuscytacji lub przekazania opieki nad pacjentem, w tym w celu podjęcia wczesnej opieki poresuscytacyjnej
  • Skuteczna komunikacja w zespole resuscytacyjnym
  • Ocena skuteczności czynności resuscytacyjnych w przypadku nagłego zatrzymania krążenia przez ciągłą ocenę jakości RKO, monitorowanie reakcji fizjologicznej pacjenta oraz dostarczanie zespołowi na bieżąco informacji zwrotnych

 

Dodatkowe informacje

Materiały szkoleniowe:

Podręcznik uczestnika kursu ACLS w w wersji elektronicznej zawiera referencyjną kartę kieszonkową z najważniejszymi informacjami o czynnościach, jakie należy podjąć w określonych przypadkach, w postaci elektronicznej. Materiały szkoleniowe oraz filmy instruktażowe sa w języku angielskim.


Format kursu i egzamin:

Uczestnicy biorą udział w symulowanych resuscytacjach oraz wykonują ćwiczenia na stanowiskach szkoleniowych. Nauka umiejętności oraz test ich przyswojenia przez uczestników odbywa się pod okiem instruktora AHA. Uczestnicy przystępują również na miejscu do egzaminu pisemnego.


Certyfikat:

Certyfikat ukończenia kursu ACLS American Heart Association, ważny przez 2 lata.

Warunki uczestnictwa

Minimalna ilość uczestników kursu: 6 (praca w zespole reanimacyjnym 6 funkcyjnym)

Maksymalna ilość uczestników kursu: 12

Osoby zapisane na kurs na 4 tygodnie przed rozpoczęciem otrzymają szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w szkoleniu oraz formularz zgłoszeniowy i przekaz z numerem konta.

Materiały szkoleniowe zostaną przesłane na 3 tygodnie przed rozpoczęciem kursu po potwierdzeniu przez osoby zapisane uczestnictwa oraz uiszczeniu opłaty.
Prowadzimy zapisy na listę rezerwową. Ewentualne uczestnictwo w kursie zostanie potwierdzone na 3 tygodnie przed kursem.

Jesteśmy Autoryzowanym Centrum Treningowym American Heart Association

Dowiedz się więcej