Kurs Rodzina i Przyjaciele - resuscytacja i pierwsza pomoc - Family and Friends CPR

Kurs przeznaczony jest dla osób niezwiązanych zawodowo ze służbą zdrowia, które muszą i chcą posiadać umiejętności udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia oraz w nagłym zatrzymaniu krążenia.

Cena:
od 150,00
brutto / os.
Cena:
150,00 zł brutto/osoba
150,00 zł brutto/osoba dla kursu w wersji en
Miejsce szkolenia:
Easyrescue - Centrum Symulacji i Edukacji ul. Gallusa 12/222, Katowice
lub w siedzibie zamawiającego po ustaleniu grupy szkoleniowej (dodatkowe koszty związane z dojazdem)
Minimalna liczba uczestników: 1

Zakres i treść szkolenia

Kurs Rodzina i Przyjaciele (Family and Friends)  pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie:

  • podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (RKO) u osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia,
  • bezpiecznej Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej (AED),
  • zastosowania metody Hands Only CPR (tylko uciśnięcia klatki piersiowej) jak i pełnej sekwencji RKO ( uciski z metodą usta - usta ).

Opracowany przez American Heart Association (AHA) kurs Family and Friends został zaktualizowany o najnowsze dane naukowe zawarte w Wytycznych American Heart Association w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz doraźnego postępowania w zaburzeniach krążenia z 2020 roku.

Jest to tradycyjny kurs prowadzony przez instruktora z wykorzystaniem materiałów wideo, który pozwala na nabycie umiejętności w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych prowadzonych zarówno przez jedną, jak i dwie osoby u osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia.

Kurs prowadzony jest w języku polskim lub angielskim. Materiały video są w wersji anglojęzycznej.

 

Jesteśmy Autoryzowanym Centrum Treningowym American Heart Association

Dowiedz się więcej