Nowe Wytyczne Resuscytacji American Heart Association 2020 już są !

Opublikowano: 21 października 2020

 

Zostały opublikowane nowe wytyczne American Heart Association dotyczące postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia .
Wytyczne zawierają wskazówki jak najskuteczniej udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w zatrzymaniu krążenia. 

Nowe Wytyczne Resuscytacji American Heart Association 2020 są publikowane co 5 lat  i pokazują nowe wyniki badań i sposoby o najwyższej skuteczności dla ratowania osoby w nagłym zatrzymaniu krążenia.  
Na podstawie wytycznych American Heart Association wiele organizacji międzynarodowych zajmujacych sie nauczaniem skutecznej resuscytacji krążeniowo - oddechowej (RKO) bazuje na wynikach badań i doniesieniach i buduje swoje szkolenia zarówno podstawowe jak i specjalistyczne.

Nowe doniesienia tworzą standardy postepowania z osoba w nagłym zatrzymaniu krążenia.

Naukowcy nie tylko pokazują wyniki swoich badań. Tłumaczą z czego wynika zmiana w postępowaniu lub wdrażaniu nowych standardów. Pokazują też jak najskuteczniej nauczać postępowania przy RKO.

Najważniejsze informacje zawarte w wytycznych AHA 2020 można już pobrać ze strony American Heart Association a także na naszej stronie. Pobierz pdf