Podstawowe zabiegi resuscytacyjne - Basic Life Support (BLS)

Szkolenie kierowane do:

 • personelu medycznego (lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, technicy radiolodzy , opiekunowie medyczni, etc.),
 • funkcjonariuszy publicznych (nauczyciele, wykładowcy akademiccy, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, etc.),
 • pracowników służb mundurowych (policja, straż pożarna, straż miejska ,wojsko, żandarmeria wojskowa, BOR, etc.),
 • jednostki ratownictwa specjalistycznego (GOPR, WOPR, TOPR, SAR, etc.),
 • studenci kierunków medycznych,
 • pracowników ośrodków medycznych (szpitale, centra medyczne, poradnie, salony odnowy biologicznej, etc.),

       Kurs pozwala w sposób praktyczny nauczyć się podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, korzystania z automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), współpracy w zespole resuscytacyjnym oraz szybkiego i efektywnego podejmowania właściwych działań przy zadławieniu.

 

Najbliższe teminy szkoleń:

BLS kurs podstawowy  19.02.2021r. Katowice 15:00 - 19:00

BLS kurs podstawowy  25.03.2021r. Katowice 15:00 - 19:00

 

 

Cena:
od 320,00
brutto / os.
Cena:
320,00 zł brutto/osoba
320,00 zł brutto/osoba dla kursu w wersji en
Miejsce szkolenia:
Easyrescue - Centrum Symulacji i Edukacji
ul. Gallusa 12/222, Katowice

lub w siedzibie zamawiającego po ustaleniu grupy szkoleniowej
Minimalna liczba uczestników: 1

Zakres i treść szkolenia

Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) to zespół zabiegów o zasadniczym znaczeniu dla ratowania życia po wystąpieniu nagłego zatrzymania krążenia.

Opracowany przez AHA kurs BLS został zaktualizowany w oparciu o najnowsze dane naukowe zawarte w Wytycznych American Heart Association w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz doraźnego postępowania w zaburzeniach krążenia z 2020 roku. Jest to tradycyjny kurs prowadzony przez instruktora z wykorzystaniem materiałów wideo, który pozwala na nabycie umiejętności w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych prowadzonych zarówno przez jednego ratownika, jak i przez zespół w warunkach szpitalnych oraz przedszpitalnych.

Treść i moduły kursu:

 • Znaczenie wykonywania wysokiej jakości RKO i jej wpływ na przeżywalność
 • Zastosowanie wszystkich ogniw łańcucha przeżycia
 • Oznaki wskazujące na konieczność wykonania RKO
 • Przyswojenie umiejętności wykonywania wysokiej jakości RKO u osób dorosłych, dzieci i niemowląt 
 • Znaczenie wczesnego użycia AED
 • Zaprezentowanie umiejętności w zakresie obsługi AED
 • Skuteczna wentylacja z użyciem maseczki ochronnej
 • Resuscytacja zespołowa i przyswojenie umiejętności
 • Techniki postępowania w niedrożności dróg oddechowych spowodowanej ciałem obcym (zadławienie) u osób dorosłych, dzieci i niemowląt

Dodatkowe informacje

Materiały szkoleniowe:

Podręcznik uczestnika kursu BLS w formie eBooka zawierający skróconą kartę algorytmów BLS w postaci elektronicznej


Format kursu i egzamin:

Uczestnicy biorą udział w symulowanych scenariuszach oraz wykonują ćwiczenia na stanowiskach szkoleniowych. Nauka umiejętności praktycznych oraz test sprawdzający wiedzę teoretyczną odbywa się pod okiem instruktora BLS AHA.


Certyfikat:

Certyfikat ukończenia kursu BLS American Heart Association w formie dyplomu i eCard (elektronicznej), ważny przez 2 lata, honorowany w 77 krajach Świata.

Jesteśmy Autoryzowanym Centrum Treningowym American Heart Association

Dowiedz się więcej