Szkolenia

Kursy American Heart Association to certyfikowane i wystandaryzowane dla 77 krajów świata szkolenia z zakresu resuscytacji i stanów nagłych. Są skierowane zarówno dla osób nie związanych zawodowo z ratownictwem jak i profesionalistów. Stosowane są techniki innowacyjne w kształceniu kadr medycznych w tym symulacje medyczna o różnym poziomie wierności.

Kursy Pierwszej Pomocy to spersonalizowane pod klienta szkolenia obejmujące poziom podstawowy jak i również rozszerzony - w zależności od indywidualnych potrzeb.

Kursy Symulacji Medycznej są skierowane dla kadr medycznych chcących w symulowanych i bezpiecznych warunkach przeżyć realne sytuację ćwicząc procedury medyczne, oraz komunikacje i umiejętności miękkie (liderowanie zespołem, znajomość własnych ograniczeń, umiejętność pracy pod wpływem czynników stresujących, etc.).Oferta zawiera także kursy nauczyciela i technika symulacji medycznej.