O firmie

Nasza misjaZwiększenie bezpieczeństwa i jakości opieki zdrowotnej poprzez innowacyjne metody edukacji medycznej.Nasza wizjaPoprawa jakości kształcenia w zakresie leczenia i ratowania, opieki nad pacjentem i jego rodziną
Nasz celWystandaryzowanie procedur medycznych wszystkich medycznych grup zawodowych poprzez symulacje medycznąNasza skuteczność


Pomagaliśmy tworzyć i tworzymy Centra Symulacji Medycznej w ośrodkach państwowych i prywatnych.


Kształciliśmy i kształcimy kadrę zarządzającą i dydaktyczną Centrów Symulacji Medycznej (CSM).


Prowadzimy szkolenia instruktorskie z zakresu symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności.


Szkolimy oraz prowadzimy badania naukowe w zakresie psychologicznych aspektów symulacji medycznej.


Zaufało nam ponad 10 000 osób.


American Heart Association

Nasza historia

2010 rok - powstaje firma Easyrescue - Centrum Symulacji i Edukacji Medycznej. Od początku szkolenia z zakresu Ratownictwa Zakładowego przeznaczone dla branż: High-tech, Automovive, Holdingu Hutniczego i Odlewniczego oparte sa o wystandaryzowane symulacje medyczne.

2012 rok - Easyrescue otrzymuje certyfikację Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association) i możliwość prowadzenia wystandaryzowanych szkoleń z zakresu podstawowych i zaawansowanych zabiegów resyscytacyjnych u dzieci i dorosłych, a także nagłych stanów zagrożenia życia u dzieci. Otrzymuje także status ośrodka mogącego szkolić instruktorów - trenerów American Heart Association na poziomie family and friends, BLS, ACLS oraz PALS.

Dzisiaj Centrum Symulacji i Edukacji Easyrescue specjalizuje się nie tylko w zakresie szkoleń z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy ale przede wszystkim w szkoleniach symulacyjnych dla kadr pielęgniarskich, położniczych, ratowniczych, lekarskich oraz multidyscyplinarnych zespołów medycznych.
Specjalizujemy się także w szkoleniach kadr trenerskich - instruktorów symulacji medycznej oraz techników symulacji medycznej i kadry zarządzającej CSM.