„Wykwalifikowany ratownik medyczny – kursy BLS, ACLS i PALS”

 

Informujemy, iż rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu pt. „Wykwalifikowany ratownik medyczny – kursy BLS, ACLS i PALS „   współfinansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z RescuePro s.c. ul. Strzelców 40, 81-586 Gdynia (Pomorskie), który jest Liderem projektu oraz EasyRescue Wojciech Wieczorek ul. Ligocka  5a/9, 40-570 Katowice, który jest partnerem projektu.

 

Projekt skierowany jest do 456 osób dorosłych pracujących i/lub mieszkających w woj. śląskim wykonujących pracę na stanowisku ratownika medycznego/ratowniczki medycznej w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z OW NZF,  zainteresowanych uzyskaniem poza godzinami i miejscem pracy kwalifikacji w zakresie czynności resuscytacyjnych potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem stowarzyszenia American Heart Association (dalej-AHA). Kursy realizowane będą na terenie: woj. śląskiego, woj. wielkopolskiego, woj. lubuskiego, woj. opolskiego, woj. mazowieckiego, w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych (kurs Basic Life Support – 1 dzień), w zakresie zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (kurs Advanced Cardiovascular Life Support – 2 dni) i w zakresie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci i niemowląt (kurs Pediatric Advanced Life Support – 2dni).

 

Preferowany udział kobiet w projekcie.

 

Projekt realizowany jest od 01.06.2017r. – 31.05.2019r.

Przyznane dofinansowanie :  998 762,00 zł

 

 

Osoby do kontaktu:

Izabela Pluta tel. 696 199 770

 

adres mail:   projekt@easyrescue.pl

 

 

Nabór uczestników z województwa śląskiego na szkolenia realizowane w Katowicach.

 • Projekt jest przeznaczony dla ratowników medycznych.
 • W województwie śląskim przygotowaliśmy 132 miejsca (11 pakietów po 12 osób w Katowicach).
 • W projekcie mogą brać udział osoby mieszkające na terenie województwa śląskiego i pracujące w jednostkach posiadających podpisaną umową z OW NFZ, osoby pracujące na terenie województwa śląskiego w jednostkach posiadających umowę z OW NFZ lub osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą pracujące na terenie województwa śląskiego w jednostkach posiadających umowę z OW NFZ
 • Maksymalnie 20% uczestników projektu (90 osób) może pochodzić z jednego zakładu pracy.

Rekrutacja

 • Uczestnikami projektu będą osoby zakwalifikowane na podstawie zatwierdzonej listy rankingowej, na określoną edycję pakietu kursów w danym województwie.
 • Na etapie rekrutacji punkty premiujące uzyskają osoby dyskryminowane tj. osoby z niepełnosprawnościami +3 pkt., kobiety, stanowiące mniejszość w zawodzie ratownika medycznego +3 pkt., pracownicy o zarobkach poniżej średniego przeciętnego wynagrodzenia za 2016 r. wg danych GUS + 3 pkt., ratownicy medyczni w wieku powyżej 50 lat + 3 pkt., ze względu na barierę dezaktualizacji wiedzy medycznej w związku z dłuższym okresem od ukończeniem kształcenia zawodowego.
 • Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji znajdują się w regulaminie uczestnictwa.
 • Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny przesłać na adres mailowy projekt@easyrescue.pl skany podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.
 • Na każdy pakiet kursów mamy 12 miejsc oraz 4 miejsca rezerwowe.
 • Uczestnik powinien zadeklarować wybór jednego pakietu szkoleniowego (i jednego alternatywnego).

PAKIETY SZKOLENIOWE – Katowice

PAKIET 13 KATOWICE (rekrutacja zamknięta)

BLS 13: 26 styczeń 2018 (godz. 8.00 – 14.00)
ACLS 13: 29-30 styczeń 2018 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 13: 8-9 luty 2018 (godz. 8.00 – 17.00)

PAKIET 14 KATOWICE (rekrutacja zamknięta)

BLS 14: 26 styczeń 2018 (godz. 14.00 – 20.00)
ACLS 14: 15-16 luty 2018 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 14: 22-23 luty 2018 (godz. 8.00 – 17.00)

PAKIET 15 KATOWICE (rekrutacja zamknięta)

BLS 15: 27 luty 2018 (godz. 8.00 – 14.00)
ACLS 15: 8-9 marca 2018 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 15: 26-27 marca 2018 (godz. 8.00 – 17.00)

PAKIET 16 KATOWICE (rekrutacja zamknięta)

BLS 16: 27 luty 2018 (godz. 14.00 – 20.00)
ACLS 16: 9-10 kwiecień 2018 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 16: 19-20 kwiecień 2018 (godz. 8.00 – 17.00)

PAKIET 17 KATOWICE (rekrutacja zamknięta)

BLS 17: 13 kwiecień 2018 (godz. 8.00 – 14.00)
ACLS 17: 26-27 kwiecień 2018 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 17: 7-8 maj 2018 (godz. 8.00 – 17.00)

PAKIET 18 KATOWICE (rekrutacja zamknięta)

BLS 18: 13 kwiecień 2018 (godz. 14.00 – 20.00)
ACLS 18: 10-11 maj 2018 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 18: 28-29 maj 2018 (godz. 8.00 – 17.00)

PAKIET 19 KATOWICE (rekrutacja zamknięta)

BLS 19: 5 czerwca 2018 (godz. 8.00 – 14.00)
ACLS 19: 14-15 czerwca 2018 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 19: 21-22 czerwca 2018 (godz. 8.00 – 17.00)

PAKIET 20 KATOWICE (rekrutacja zamknięta)

BLS 20: 5 czerwca 2018 (godz. 14.00 – 20.00)
ACLS 20: 25-26 czerwca 2018 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 20: 2-3 lipiec 2018 (godz. 8.00 – 17.00)

PAKIET 21 KATOWICE (rekrutacja zamknięta)

BLS 21: 3 września 2018 (godz. 8.00 – 14.00)
ACLS 21: 13-14 września 2018 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 21: 20-21 września 2018 (godz. 8.00 – 17.00)

PAKIET 22 KATOWICE (rekrutacja zamknięta)

BLS 22: 6 listopada 2018 (godz. 8.00 – 14.00)
ACLS 22: 26-27 listopada 2018 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 22: 3-4 grudnia 2018 (godz. 8.00 – 17.00)

PAKIET 23 KATOWICE (z powodu braku chętnych rekrutacja odwołana)

BLS 23: 22 listopada 2018 (godz. 8.00 – 14.00)
ACLS 23: 6-7 grudnia 2018 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 23: 13-14 grudnia 2018 (godz. 8.00 – 17.00)

PAKIET 23 KATOWICE (z powodu braku chętnych rekrutacja odwołana)

BLS 23: 12 grudnia 2018 (godz. 8.00 – 14.00)
ACLS 23: 10-11 styczeń 2018 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 23: 17-18 styczeń 2019 (godz. 8.00 – 17.00)

PAKIET 24 KATOWICE (rekrutacja zamknięta)

BLS 24: 9 luty 2019 (godz. 8.30 – 14.30)
ACLS 24: 21-22 luty 2019 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 24: 27-28 luty 2019 (godz. 8.00 – 17.00)

PAKIET 28 KATOWICE (rekrutacja zamknięta)

BLS 28: 8 marca 2019 (godz. 8.00 – 14.00)
ACLS 28: 3-4 kwiecień 2019 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 28: 10-11 kwiecień 2019 (godz. 8.00 – 17.00)

PAKIET 29 KATOWICE (rekrutacja zamknięta)

BLS 29: 8 marca 2019 (godz. 14:00 – 20.00)
ACLS 29: 13-14 kwietnia 2019 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 29: 17-18 kwietnia 2019 (godz. 8.00 – 17.00)

PAKIET 30 KATOWICE (rekrutacja zamknięta)

BLS 30: 19 kwietnia 2019 (godz. 8:00 – 14.00)
ACLS 30: 6 – 7 maja 2019 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 30:  13-14 maja 2019 (godz. 8.00 – 17.00)

PAKIET 31 KATOWICE (rekrutacja zamknięta)

BLS 31:  10 maja 2019 (godz. 8:00 – 14.00)
ACLS 31: 11 – 12 maja 2019 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 31:  23-24 maja 2019 (godz. 8.00 – 17.00)

 

 

ADRES MIEJSCA SZKOLENIA:

KATOWICE   ul. GALLUSA 12   BUDYNEK GALLUS OFFICE PARK

 

W przypadku pytań dotyczących naboru w województwie śląskim prosimy o kontakt

drogą elektroniczną projekt@easyrescue.pl lub telefonicznie pod nr 696 199 770 Izabela Pluta

 

Nabór uczestników z województwa opolskiego na szkolenia realizowane w Opolu.

 • Projekt jest przeznaczony dla ratowników medycznych.
 • W województwie opolskim przygotowaliśmy conajmniej 48 miejsc (conajmniej 4 pakiety po 12 osób w Opolu).
 • W projekcie mogą brać udział osoby mieszkające na terenie województwa opolskiego i pracujące w jednostkach posiadających podpisaną umową z OW NFZ oraz osoby pracujące na terenie województwa opolskiego w jednostkach posiadających umowę z OW NFZ.
 • Projekt skierowany jest dla osób pracujących na etacie lub umowie zlecenie lub które prowadzą  indywidualną działalność gospodarczą w jednostkach posiadających umowę z OW NFZ.
 • Maksymalnie 20% uczestników projektu (90 osób) może pochodzić z jednego zakładu pracy.

Rekrutacja

 • Uczestnikami projektu będą osoby zakwalifikowane na podstawie zatwierdzonej listy rankingowej, na określoną edycję pakietu kursów w danym województwie.
 • Na etapie rekrutacji punkty premiujące uzyskają osoby dyskryminowane tj. osoby z niepełnosprawnościami +3 pkt., kobiety, stanowiące mniejszość w zawodzie ratownika medycznego +3 pkt., pracownicy o zarobkach poniżej średniego przeciętnego wynagrodzenia za 2016 r. wg danych GUS + 3 pkt., ratownicy medyczni w wieku powyżej 50 lat + 3 pkt., ze względu na barierę dezaktualizacji wiedzy medycznej w związku z dłuższym okresem od ukończeniem kształcenia zawodowego.
 • Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji znajdują się w regulaminie uczestnictwa.
 • Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny przesłać na adres mailowy projekt@easyrescue.pl skany podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.
 • Na każdy pakiet kursów mamy 12 miejsc oraz 4 miejsca rezerwowe.
 • Uczestnik powinien zadeklarować wybór jednego pakietu szkoleniowego (i jednego alternatywnego).

PAKIETY SZKOLENIOWE – Opole

PAKIET 23 OPOLE (z powodu braku chętnych rekrutacja odwołana)

BLS 23: 10 stycznia 2019 (godz. 8.00 – 14.00)
ACLS 23: 14-15 stycznia 2019 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 23: 24-25 stycznia 2019 (godz. 8.00 – 17.00)

PAKIET 23 OPOLE (rekrutacja zamknięta)

BLS 23: 10 stycznia 2019 (godz. 14.00 – 20.00)
ACLS 23: 17-18 stycznia 2019 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 23: 7-8 luty 2019 (godz. 8.00 – 17.00)

PAKIET 25 OPOLE (rekrutacja zamknięta)

BLS 25: 10 luty 2019 (godz. 8.30 – 14.30)
ACLS 25: 14-15 luty 2019 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 25: 2-3 marca 2019 (godz. 8.00 – 17.00)

PAKIET 26 OPOLE (rekrutacja zamknięta)

BLS 26: 6 marca 2019 (godz. 8.00 – 14.00)
ACLS 26: 13-14 marca 2019 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 26: 20-21 marca 2019 (godz. 8.00 – 17.00)

PAKIET 27 OPOLE (z powodu braku chętnych rekrutacja odwołana)

BLS 27: 6 marca 2019 (godz. 14.00 – 20.00)
ACLS 27:  16-17 marca 2019 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 27:  27-28 marca 2019 (godz. 8.00 – 17.00)

PAKIET 28 OPOLE (rekrutacja zamknięta)

BLS 28: 8 maja 2019 (godz. 8.30 – 14.30)
ACLS 28: 15-16 maja 2019 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 28: 20-21 maja 2019 (godz. 8.00 – 17.00)

ADRES MIEJSCA SZKOLENIA:

OPOLE ul. OLESKA 86     HOTEL FESTIVAL OPOLE  (informacja w recepcji Hotelu)

 

W przypadku pytań dotyczących naboru w województwie opolskim prosimy o kontakt drogą elektroniczną projekt@easyrescue.pl lub telefonicznie pod nr 696 199 770 Izabela Pluta

 

Nabór uczestników z województwa mazowieckiego na szkolenia realizowane w Warszawie.

 • Projekt jest przeznaczony dla ratowników medycznych.
 • W województwie mazowieckim przygotowaliśmy 12 miejsc (1 pakiet dla 12 osób w Warszawie).
 • W projekcie mogą brać udział osoby mieszkające na terenie województwa mazowieckiego i pracujące w jednostkach posiadających podpisaną umową z OW NFZ oraz osoby pracujące na terenie województwa mazowieckiego w jednostkach posiadających umowę z OW NFZ.
 • Projekt skierowany jest dla osób pracujących na etacie lub umowie zlecenie lub które prowadzą  indywidualną działalność gospodarczą  ( w tym umowy kontraktowe ! ) w jednostkach posiadających umowę z OW NFZ.
 • Maksymalnie 20% uczestników projektu (90 osób) może pochodzić z jednego zakładu pracy.

Rekrutacja

 • Uczestnikami projektu będą osoby zakwalifikowane na podstawie zatwierdzonej listy rankingowej, na określoną edycję pakietu kursów w danym województwie.
 • Na etapie rekrutacji punkty premiujące uzyskają osoby dyskryminowane tj. osoby z niepełnosprawnościami +3 pkt., kobiety, stanowiące mniejszość w zawodzie ratownika medycznego +3 pkt., pracownicy o zarobkach poniżej średniego przeciętnego wynagrodzenia za 2016 r. wg danych GUS + 3 pkt., ratownicy medyczni w wieku powyżej 50 lat + 3 pkt., ze względu na barierę dezaktualizacji wiedzy medycznej w związku z dłuższym okresem od ukończeniem kształcenia zawodowego.
 • Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji znajdują się w regulaminie uczestnictwa.
 • Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny przesłać na adres mailowy projekt@easyrescue.pl skany podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.
 • Na pakiet kursu mamy 12 miejsc oraz 4 miejsca rezerwowe.
 • Uczestnik powinien zadeklarować wybór pakietu szkoleniowego.

PAKIET SZKOLENIOWY – Warszawa

PAKIET 31 WARSZAWA (z powodu braku chętnych rekrutacja odwołana)

BLS 31:  10 maja 2019 (godz. 9:00 – 15.00)
ACLS 31: 11 – 12 maja 2019 (godz. 8.00 – 17.00)
PALS 31:  23-24 maja 2019 (godz. 9.00 – 18.00)

 

W przypadku pytań dotyczących naboru w województwie mazowieckim prosimy o kontakt drogą elektroniczną projekt@easyrescue.pl lub telefonicznie pod nr 696 199 770 Izabela Pluta

 

Formularz rekrutacyjny uczestnika do projektu

pobierz

Zaświadczenie o zatrudnieniu

pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

pobierz

Reglamin uczestnictwa w projekcie

pobierz

Oświadczenie o kwalifikowalności w projekcie

pobierz

Umowa szkoleniowa do projektu

pobierz

Formularz ofertowy - materiały dydaktyczne

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą podręczników BLS dla personelu medycznego American Heart Association (AHA) na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

pobierz

Zapytanie ofertowe - materiały dydaktyczne

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą podręczników BLS dla personelu medycznego American Heart Association (AHA) na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

pobierz

Ogłoszenie wyników - materiały dydaktyczne

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą podręczników BLS dla personelu medycznego American Heart Association (AHA) na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

sprawdź wyniki postępowania

Formularz i oświadczenia - sale szkoleniowe do BLS

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych do kursu BLS dla personelu medycznego American Heart Association (AHA) na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

pobierz

Zapytanie ofertowe - sale szkoleniowe BLS

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych do kursu BLS dla personelu medycznego American Heart Association (AHA) na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

pobierz

Ogłoszenie wyników - sale szkoleniowe BLS

Przedmiotem zamówienia było wynajem sal szkoleniowych do kursu BLS dla personelu medycznego American Heart Association (AHA) na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

sprawdź wyniki postepowania

Formularz i oświadczenie - catering BLS

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowej na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

pobierz

Zapytanie ofertowe - catering BLS

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowej podczas kursów BLS dla personelu medycznego na potrzeby realizacji kursów  w ramach projektu.

pobierz

Ogłoszenie wyników - catering BLS

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowej podczas kursów BLS dla personelu medycznego na potrzeby realizacji kursów  w ramach projektu.

Sprawdź wyniki postępowania

Formularz ofertowy z załącznikami - wykładowcy BLS AHA

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie trenerów – instruktorów certyfikowanych BLS dla personelu medycznego American Heart Association na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

pobierz

Zapytanie ofertowe - wykładowcy BLS AHA

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie trenerów – instruktorów certyfikowanych BLS dla personelu medycznego American Heart Association na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

pobierz

Ogłoszenie wyników - wykładowcy BLS AHA

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie trenerów – instruktorów certyfikowanych BLS dla personelu medycznego American Heart Association na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

Sprawdź wyniki postępowania

Formularz ofertowy - certyfikaty BLS AHA

Przedmiotem zamówienia jest zakup certyfikatów American Heart Association do kursu BLS dla personelu medycznego American Heart Association na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

pobierz

Zapytanie ofertowe - certyfikaty BLS AHA

Przedmiotem zamówienia jest zakup certyfikatów American Heart Association do kursu BLS dla personelu medycznego American Heart Association na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

pobierz

Ogłoszenie wyników - certyfikaty BLS AHA

Przedmiotem zamówienia jest zakup certyfikatów American Heart Association do kursu BLS dla personelu medycznego American Heart Association na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

sprawdź wyniki postępowania

Formularz ofertowy - materiały zużywalne BLS

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów zużywalnych do kursu BLS dla personelu medycznego American Heart Association na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

pobierz

Zapytanie ofertowe - materiały zużywalne BLS

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów zużywalnych do kursu BLS dla personelu medycznego American Heart Association na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

pobierz

Ogłoszenie wyników - materiały zużywalne BLS

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów zużywalnych do kursu BLS dla personelu medycznego American Heart Association na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

sprawdź wyniki postępowania

Formularz ofertowy - maski kieszonkowe typu Poket Mask

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą masek kieszonkowych typu Poket Mask na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

pobierz

Zapytanie ofertowe - maski kieszonkowe typu Poket Mask

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów zużywalnych do kursu BLS dla personelu medycznego American Heart Association na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

pobierz

Ogłoszenie wyników - maski kieszonkowe typu Poket Mask

Przedmiotem zamówienia jest dostawa masek do resuscytacji na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

sprawdź wyniki postępowania

Formularz ofertowy z załącznikami - wykładowcy ACLS i PALS AHA

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie trenerów – instruktorów certyfikowanych ACLS i PALS dla personelu medycznego American Heart Association na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

pobierz

Zapytanie ofertowe - wykładowcy ACLS i PALS AHA

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie trenerów – instruktorów certyfikowanych ACLS i PALS dla personelu medycznego American Heart Association na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

pobierz

Ogłoszenie wyników - wykładowcy ACLS i PALS AHA

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie trenerów – instruktorów certyfikowanych ACLS i PALS dla personelu medycznego American Heart Association na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

Sprawdź wyniki postępowania