„Certyfikowane kursy BLS, ACLS i PALS dla kadry pielęgniarskiej i położniczej”

 

Informujemy, iż od dnia 30 maja 2017r. rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu pt. „Certyfikowane kursy BLS, ACLS i PALS dla kadry pielęgniarskiej i położniczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe osób dorosłych.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice, który jest Partnerem projektu oraz EASYRESCUE Wojciech Wieczorek ul. Ligocka  5a/9, 40-570 Katowice, który jest Liderem projektu.

Projekt skierowany jest do 960 osób dorosłych pracujących i/lub mieszkających w woj. śląskim wykonujących pracę na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnika lub kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo zainteresowanych uzyskaniem poza godzinami i miejscem pracy kwalifikacji w zakresie czynności resuscytacyjnych potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem stowarzyszenia American Heart Association (dalej-AHA). Kursy realizowane będą na terenie woj. śląskiego  w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych (kurs Basic Life Support – 1 dzień), po ukończeniu którego 40% uczestników projektu (384 os.) przystąpi do kursu w zakresie zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (kurs Advanced Cardiovascular Life Support – 2 dni), a 20% uczestników projektu (192 os.) przystąpi do kursu w zakresie zabiegów resuscytacyjnych u dzieci i niemowląt (kurs Pediatric Advanced Life Support – 2dni).

 

Preferowany udział mężczyzn w projekcie.

 

Projekt realizowany jest od 01.05.2017r. – 30.04.2019r.

Przyznane dofinansowanie : 1 047 072,89 zł

 

Biuro Projektu:

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice.

Osoby do kontaktu:

Izabela Pluta tel. 32 420 41 50

lub

Anna Ciemięga tel. 32 420 40 36

mail: projekt.med@scuw.pl

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia z dnia 26 maja 2017 r.

pobierz

Formularz ofertowy w sprawie udzielenia zamówienia w przedmiocie wyłonienie wykładowców

pobierz

Informacja o wyborze oferty - postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia z dnia 26 maja 2017 r.

pobierz

Zapytanie ofertowe - manekiny i sprzęt do symulacji podczas szkoleń

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia - manekiny i sprzęt do symulacji podczas szkoleń

pobierz

Formularz ofertowy - manekiny i sprzęt do symulacji podczas szkoleń

pobierz

Informacja o wyborze oferty - manekiny i sprzęt do symulacji podczas szkoleń

pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

pobierz

Zał nr 1 Oświadczenie uczestnika - dane osobowe

pobierz

Zał nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

pobierz

Zał nr 3 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów

pobierz

Zał nr 4 Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

pobierz

Zał nr 5 wykluczenie z projektu

pobierz

Zał nr 6 Formularz zgłoszeniowy

pobierz

Harmonogram projektu

pobierz

Zapytanie ofertowe - defibrylatory treningowe AED wraz z elektrodami szkolenowymi do symulacji podczas szkoleń

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia - defibrylatory treningowe AED wraz z elektrodami szkolenowymi do symulacji podczas szkoleń

pobierz

Formularz ofertowy - defibrylatory treningowe AED wraz z elektrodami szkolenowymi do symulacji podczas szkoleń

pobierz

Informacja o wyborze oferty - defibrylatory AED treningowe i elektrody treningowe

pobierz

Zapytanie ofertowe - maski kieszonkowe typu Poket Mask do symulacji podczas szkoleń

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia - maski kieszonkowe typu Poket Mask do symulacji podczas szkoleń

pobierz

Formularz ofertowy - maski kieszonkowe typu Poket Mask do symulacji podczas szkoleń

pobierz

Informacja o wyborze oferty - maski kieszonkowe typu Poket Mask do symulacji podczas szkoleń

pobierz

Zapytanie ofertowe - defibrylator manualny

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą defibrylatora manualnego na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu.

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia - defibrylator manualny

pobierz

Formularz ofertowy - defibrylator manualny

pobierz

Informacja o wyborze oferty - defibrylator manualny

pobierz